Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr Polski im. H. Konieczki

      Co to jest?
Nr sprawy – ZP-1/2018 Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku głównego Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w

Nr sprawy – ZP-1/2018 Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku głównego Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-07-16, godzina: 11:00
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 525
Wprowadzony przez: Paweł Wodiński
Data opublikowania: 2018-07-03 16:02:28