Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr Polski im. H. Konieczki
Nr sprawy – ZP-1/2018 Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku głównego Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w

Nr sprawy – ZP-1/2018 Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku głównego Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-07-16, godzina: 11:00
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1091
Wprowadzony przez: Paweł Wodiński
Data opublikowania: 2018-07-03 16:02:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-07-17 01:24:08 Paweł Wodiński
2018-07-08 13:21:10 Paweł Wodiński
2018-07-03 16:48:05 Paweł Wodiński
2018-07-03 16:38:41 Paweł Wodiński
2018-07-03 16:36:40 Paweł Wodiński
2018-07-03 16:33:21 Paweł Wodiński
2018-07-03 16:05:59 Paweł Wodiński Publikacja artykułu