Biuletyn Informacji Publicznej
Teatr Polski im. H. Konieczki
Szukaj w tym dziale:

Nr sprawy – ZP-1/2018 Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku głównego Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Sprzątanie i utrzymanie czystości w obiekcie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy przy al. Mickiewicza 2.